Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Kyrkostyrelsens plenum: Kyrkolagen förnyas

Kyrklig tidningstjänst

Kyrkostyrelsens plenum: Kyrkolagen förnyas

Pressmeddelande.
Publicerad: 23.02.2016 kl. 16:55
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Kyrkostyrelsen föreslår att det stiftas en ny kyrkolag för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som ersätter den gällande kyrkolagen från 1993. Det handlar om en kodifiering, en totalreform, av kyrkolagen. Bestämmelserna i de ikraftvarande lagarna ordnas till en enda lagbok, man förenhetligar normer som finns i olika bestämmelser till en helhet och bestämmelserna uppdateras.

Målet med reformen är att få en kyrkolag som till sin struktur är mera konsekvent än nu och en ur användarens synvinkel tydligare kyrkolag. Förslaget är i huvudsak lagtekniskt. Man föreslår att kyrkoordningen revideras på motsvarande sätt. Någon separat valordning för kyrkan skulle inte finnas längre utan alla bestämmelser under lagnivå som berör kyrkliga val skulle ingå i kyrkoordningen.

Under våren skickas utkastet till förslag till ny kyrklig lagstiftning på remissrunda. Enligt planerna kommer förslaget till en första behandling i kyrkomötet tidigast i november 2016. Beslut om kyrkolagen och kyrkoordningen ska fattas med trefjärdedels majoritet i kyrkomötet. För valordningen räcker beslut med enkel majoritet.

Målet är att den nya kyrkolagen och kyrkoordningen kan träda ikraft senast i början av 2020.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn 050 553 6203

Kyrkans centralfond hade ett bra år 2015

Kyrkostyrelsens plenum godkände Kyrkans centralfonds verksamhetsberättelse för 2015, Kyrkans centralfonds resultaträkning 1.1-31.12.2015 och balansräkning per 31.12.2015. Till Kyrkans centralfond hör Kyrkans pensionsfond, kyrkans gemensamma verksamhet och Kyrkans servicecentral.

Kyrkans pensionsfonds avkastning var 6,2 procent. Avkastningen året innan var 8,1 procent. Värdet på pensionsfonden 31.12.2015 var 1 310 miljoner euro, vilket innebär en ökning på 67 miljoner euro jämfört med året innan. Kyrkans pensionsutgifter ökade med 6 procent.

Ekonomin för kyrkans gemensamma verksamhet förstärktes under 2015 och redovisningsperiodens resultat var 1,3 miljoner euro. Kyrkans servicecentral hade ett verksamhetsbidrag på -4 miljoner euro. År 2015 var Kyrkans servicecentrals fjärde verksamhetsår. Församlingsekonomierna flyttar över som kunder i servicecentralen stegvis fram till slutet av år 2017.

Mera information: ecklesiastikrådet Leena Rantanen, tfn 050 5675 372

Gemensamt Ansvar 2017 stöder unga i Mellanöstern och offer för människohandel

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2017 samlar medel för att stöda ungas framtid och hopp i Mellanöstern. I vårt land stöds det gemensamma projektet Harmaan eri sävyt (på svenska ung. Olika grå nyanser) som hjälper de som fallit offer för människohandel. Projektet är ett samarbete mellan Brottsofferjouren, förbundet Monika-naiset, Pro-tukipiste och Flyktingrådgivningen.

Mera information: biträdande chef Sampo Muurinen, tfn 040 142 5184

Protokollet från Kyrkostyrelsens plenum sätts ut på domus.evl.fi när det granskats.

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs