Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Kyrkostyrelsens plenum: Ändringsförslag till kyrkomötet om valsätt vid val av ärkebiskop

Kyrklig tidningstjänst

Kyrkostyrelsens plenum: Ändringsförslag till kyrkomötet om valsätt vid val av ärkebiskop

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.03.2016 kl. 15:30
Utgivare: Kyrklig tidningstjänst

Ett förslag om att ändra valsättet vid val av ärkebiskop går vidare till kyrkomötet. Det skulle innebära ändringar i kyrkolagen och kyrkans valordning.

Enligt förslaget ändras valsättet vid val av ärkebiskop så att man genom en valteknisk lösning minskar vikten av ärkestiftets röster i valet. Ärkebiskopens uppgifter för hela kyrkan har ökat med åren och fått större betydelse, därför är det också ändamålsenligt att öka de övriga stiftens inflytande i valet.

Kyrkostyrelsens plenum behandlade förslaget om ändring i bestämmelserna om valsätt 28.1.2016. Plenum beslöt då att godkänna förslaget till ändringar i kyrkolagen och kyrkoordningen, och be kyrkans laggranskningskommitté om utlåtande i frågan. Laggranskningskommittén har nu gett sitt utlåtande om ändringsförslaget och ärendet skickas till behandling i kyrkomötet.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kodifiering av kyrkolagen på remissrunda

Kodifieringen av kyrkans lagstiftning behandlades på kyrkostyrelsens plenum i februari och efter det har vissa preciseringar gjorts i förslaget. Plenum beslöt nu att sända ett utkast av förslaget på remissrunda. De som ombeds ge utlåtande är undervisnings- och kulturministeriet, finansministeriet, justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet, högsta förvaltningsdomstolen och dataombudsmannens byrå, Kyrkans arbetsmarknadsverk, biskopsmötet och vissa kyrkliga samfälligheter och stifts domkapitel.

Det handlar om en helhetskodifiering av kyrkolagen. De ikraftvarande lagarnas bestämmelser ordnas till en enhetlig lagbok, normer som finns i olika bestämmelser förenhetligas till en helhet och bestämmelserna uppdateras.

Mera information: ecklesiastikrådet Pirjo Pihlaja, tfn. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kyrkostyrelsens plenum godkände också Kyrkostyrelsens och stiftens verksamhetsberättelse för 2015 och sände den till kyrkomötet för behandling. Plenum godkände också kyrkans pensionsfonds verksamhetsberättelse och verksamhetsberättelsen för ansvarsfull placering.

De handlingar som kyrkostyrelsens plenum behandlade finns på webbtjänsten Domus. Välj Kirkkohallitus – Täysistunto i fältet Toimielin.

-----

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har ca 4 miljoner medlemmar och är landets största religionssamfund. Kyrkan möter människor i vardag och vid fest, och lyfter fram kristna värderingar i den offentliga diskussionen.

Kyrklig tidningstjänst förmedlar aktuell information om kyrkan till medierna och den stora allmänheten. Kyrkans webbplats finns på adressen evl.fi/svenska.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs