Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Kohon arki - oikeussihteeri Antti Jukarainen: Työn aika

Korkein hallinto-oikeus

Kohon arki - oikeussihteeri Antti Jukarainen: Työn aika

Artikkeli.
Julkaistu: 17.06.2015 klo 10:16
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Neliviikkoinen vauva alkaa rääkyä kello 5.27. Vaippa vai nälkä? Todennäköisesti molemmat. Touhotus pitää hereillä, joten työläisen ei kannata jäädä sänkyyn pyörimään. Lähdenpä siis töihin!

Yhteiskunnallisessa keskustelussa pyritään löytämään keinoja työn tuottavuuden lisäämiseen. Lasketaan muun muassa sitä, kuinka paljon hyvää tunnin lisääminen viikoittaiseen työaikaan tuottaisi yhteiskunnalle.

Työaikalain ja valtion virkamiesten työaika-asetuksen mukaan työaikalakia ei sovelleta tuomioistuimen jäsenen, esittelijän, käräjäviskaalin ja notaarin tehtävissä. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa tämä tarkoittaa tuomareita ja esittelijöitä. Usein tuomareiden ja esittelijöiden poissaolot johtuvat työryhmäkokouksista tai vastaavista virkatoimista, joihin he oman alansa asiantuntijoina ovat kysyttyjä. Etätyöpäivien pitäminen on nykyaikaa ja mahdollistaa tuomioistuimessa työskentelyn paikkakunnan ulkopuolella asuvallekin. Jos tuomari tai esittelijä ei ole työhuoneessaan, on hän tällöinkin kiireellisessä asiassa tavoitettavissa sametimella, sähköpostilla tai ainakin puhelimitse. Säännöllisen epäsäännöllisesti toistuvat istunnot ja niihin liittyvät toimet sekä jaostokokoukset ja vastaavat virkatoimet hoidetaan tietysti talossa. Korkeimman hallinto-oikeuden istunto alkaa aina ajallaan, eikä istunnosta olla poissa muuten kuin lääkärintodistuksella. Vaikka tuomioistuimissa ollaan kaukana yliopistomaailman kaltaisesta akateemisesta vapaudesta, on vaikutusmahdollisuus omaan työaikaan montaa muuta palkkatyötä suurempi. Tästä huolimatta asialliset hommat suoritetaan, eikä muutenkaan olla kuin Ellun kanat.

Korkein hallinto-oikeus ei ole mikä tahansa työpaikka. Ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäytön alalla käyttävä tuomioistuin käsittelee vuosittain nelisen tuhatta asiaa, jotka jakautuvat diaarikaavan mukaan noin kolmeensataan asiaryhmään. Asiat ratkaistaan parinkymmenen tuomarin muodostamissa eri suuruisissa kokoonpanoissa noin neljänkymmenen esittelijän esityksistä. Asioihin on ratkaisupakko ja kansalliset ja kansainväliset velvoitteet tuovat käsittelyaikoihin painetta. Esimerkiksi II jaostolla, jossa itse työskentelen, ratkaistavat vero- ja elinkeinoasiat sisältävät paljon merkittäviä prejudikaatteja, joissa voi olla kyse suurista taloudellisista intresseistä. Toisaalta rahallisesti pienempi matkakuluvähennysasia on yksittäiselle valittajalle itselleen tärkeä ja vaatii yhtä lailla asianmukaisen ja perusteellisen käsittelyn. Itseltä ja työtovereilta vaaditaan paljon myös laadullisesti, joten työtaakka on suuri. Kun työ on niin kokonaisvaltaista, ei tuomari tai esittelijä pääse näennäisestä vapaudestaan huolimatta työtään pakoon. Tästä on etunsakin: oikeudellisesti tai tosiasiallisesti haastavan asian hahmottaminen oikealla tavalla saattaa vaatia kysymyksen tarkastelemista eri näkökulmista. Asia voi näyttäytyä erilaisena työpöydän ääressä, työmatkalla, kotona työhuoneessa tai vaikkapa saunan lauteilla. Vasta kun kysymystä on selvittänyt ja punninnut riittävän monipuolisesti, voi vakuuttaa itsensä siitä, että valittu näkökulma on juridisesti oikea.

Työajan joustavuudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Kaikkien työssä käyvien on elämäntilanteestaan ja asumismuodostaan riippumatta kyettävä sovittamaan yhteen työ ja vapaa-aika siten, ettei kumpikaan rasita toista kohtuuttomasti. Työn ja vapaa-ajan sekoittuminen tehokkaasti toisiinsa voi saada aikaan tunteen, että on koko ajan töissä. Tällöin stressin uhka on todellinen. Tuomioistuinlaitoksen rakenteeseen jo toteutetut ja kaavaillut uudet säästötoimet ovat omiaan pahentamaan tilannetta. Työajattomien kohdalla ei tunneta myöskään ylitöiden käsitettä, eikä ylityökorvausta siten makseta. Tästä huolimatta työajattomat saattavat työskennellä merkittävästikin yli virastotyön säännöllisen työajan 36 tuntia 15 minuuttia viikossa. Tällainen toimintamalli on palkkatyössä poikkeuksellinen ja osoittaa sitä, miten vakavasti ja antaumuksella lainkäyttöön suhtaudutaan. Työtä tehdään ennen kaikkea oikeudenmukaisuuden tähden. On mielenkiintoista nähdä, muuttuuko mikään oikeusministeriön mahdollisesti lähiaikoina antaman työajattomia koskevan suosituksen johdosta. 

Onko ne bis in idem -kieltoa rikottu? Nukkuuko vauva ensi yönä?

 

http://www.kho.fi/fi/index/korkeinhallinto-oikeus/kohonarki.html

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö 050 341 1347


Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs