Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Kirkkohallituksen täysistunto: arkkipiispan vaalitapaa koskeva lakimuutos etenee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi

Kirkon tiedotuskeskus

Kirkkohallituksen täysistunto: arkkipiispan vaalitapaa koskeva lakimuutos etenee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2016 klo 14:03
Julkaisija: Kirkon tiedotuskeskus

Arkkipiispan vaalitapaa koskevien kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen säännösten muuttaminen etenee kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Vaalitapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että arkkihiippakunnassa annettujen äänien painoarvoa vähennettäisiin arkkipiispan vaalissa. Arkkipiispan kokonaiskirkon tehtävät ovat vuosien varrella lisääntyneet ja niiden merkitys on kasvanut, jolloin muiden hiippakuntien mahdollisuus vaikuttaa arkkipiispan valintaan on tarkoituksenmukaista kasvattaa.

Kirkkohallituksen täysistunto käsitteli istunnossaan 28.1.2016 esitystä vaalitavan muuttamiseksi. Täysistunto päätti tuolloin hyväksyä kirkkolain ja kirkon vaalijärjestyksen muutosesityksen sekä pyytää asiasta kirkon laintarkastustoimikunnan lausunnon. Kirkon laintarkastustoimikunta on antanut esitysluonnoksesta nyt lausuntonsa. Esitys lähetetään seuraavaksi kirkolliskokouksen käsiteltäväksi.

Lisätietoja: Pirjo Pihlaja, kirkkoneuvos, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkolainsäädännön kodifioinnista lausuntokierros

Kirkkolainsäädännön kodifiointia käsiteltiin täysistunnon maaliskuisessa kokouksessa. Sen jälkeen esitykseen on tehty tarkennuksia ja täsmennyksiä. Täysistunto päätti lähettää luonnoksen lausuntokierrokselle. Esitysluonnoksesta pyydetään lausuntoa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja tietosuojavaltuutetun toimistolta, Kirkon työmarkkinalaitokselta, piispainkokoukselta sekä nimetyiltä seurakunnilta ja seurakuntayhtymiltä ja hiippakuntien tuomiokapituleilta.

Kyse on kirkkolainsäädännön kokonaiskodifioinnista. Voimassa olevien lakien säännökset järjestetään yhtenäiseksi kirjaksi, eri lähteissä oleva normisto yhdenmukaistetaan yhdeksi kokonaisuudeksi sekä säännöksiä ajantasaistetaan.

Lisätietoja: Pirjo Pihlaja, kirkkoneuvos, p. 050 553 6203, pirjo.pihlaja@evl.fi

Kirkkohallitus käsitteli kokouksessaan myös Kirkkohallituksen ja hiippakuntien toimintakertomusta vuodelta 2015. Toimintakertomus hyväksyttiin ja saatetaan kirkolliskokouksen käsiteltäväksi. Kirkkohallitus hyväksyi myös kirkon eläkerahaston toimintakertomuksen ja vastuullisen sijoittamisen toimintakertomuksen.

Kirkkohallituksen täysistunnon kokousasiakirjoihin voi tutustua Domus-verkkopalvelussa.

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa on noin neljä miljoonaa jäsentä. Suomen suurin uskonnollinen yhteisö on mukana ihmisten elämän arjessa ja juhlassa ja pitää esillä kristillisiä arvoja yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Kirkon tiedotuskeskus välittää ajantasaista tietoa kirkosta medialle ja suurelle yleisölle. Kirkon verkkosivusto osoitteessa evl.fi

Kirkon viestintä

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs