Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee turvapaikanhakijan oikeutta vastaanottorahaan

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee turvapaikanhakijan oikeutta vastaanottorahaan

Tiedote.
Julkaistu: 11.05.2016 klo 09:04
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Suomessa kansainvälistä suojelua hakeneet Pakistanin kansalaiset A ja B sekä heidän alaikäiset lapsensa olivat turvapaikanhakijoina lähtökohtaisesti olleet oikeutettuja vastaanottopalveluihin, joihin kuului yleisestä toimeentulotuesta erillinen vastaanottoraha.

Maahanmuuttovirasto oli 9.1.2014 myöntänyt eri hakemuksesta A:lle ja B:lle ajalle 9.1.–4.9.2014 opiskelun ja perhesiteen perusteella oleskeluluvat, joiden myöntäminen oli edellyttänyt heiltä ulkomaalaislain 39 §:ssä tarkoitetulla tavalla turvattua toimeentuloa koko oleskeluluvan ajalta. Oleskelulupien hakemisen yhteydessä oli esitetty selvitys tilillä olleista varoista, jotka olisi tullut käyttää perheen elatukseen Suomessa.

Hakiessaan vastaanottorahaa maalis-, heinä- ja elokuulle 2014 perheen oli voitu katsoa saavan toimeentulonsa muista tuloistaan tai varoistaan, eikä heillä ollut kyseisenä ajanjaksona ollut oikeutta vastaanottorahaan. Asiaa ei voitu arvioida toisin sen johdosta, että jälkeenpäin oli selvitetty, etteivät toimeentulon turvaamiseksi tarkoitetut varat olleet tosiasiassa olleet perheen käytettävissä ja että A ja B olivat näin ollen saaneet tammikuussa 2014 myönnetyt oleskelulupansa maassa oleskelua koskevia säännöksiä kiertämällä. Vastaanottokeskus oli siten voinut hylätä B:n hakemukset saada vastaanottorahaa.

Korkein hallinto-oikeus kuitenkin totesi, että vaikka perhe ei ollut kuulunut turvapaikanhakijoiden vastaanoton piiriin, he eivät olleet tämän vuoksi menettäneet oikeuttaan perustuslain 19 §:n 1 momentissa turvattuun välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Mikäli he joutuisivat mainitussa perustuslain kohdassa tarkoitetun turvan tarpeeseen, heillä olisi oikeus toimeentulotukeen toimeentulotuesta annetussa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä.

KHO 2016:65

 

Yhteystiedot:

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs