Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakia

Tiedote.
Julkaistu: 27.04.2016 klo 09:42
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Vakuutusyhtiö oli tapaturmavakuutuslain (608/1948) mukaisessa korvausvastuussa vahingosta, joka A:lle oli aiheutunut työmatkalla 19.5.2008 sattuneesta liikenneonnettomuudesta. Vakuutusyhtiö oli kieltäytynyt suorittamasta peruspalvelukuntayhtymälle ja kunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 13 a §:n 1 momentissa (1363/2004) tarkoitettua täyskustannusmaksua 11.5.2009 alkaen, koska A oli vakuutusyhtiön mukaan mainitusta ajankohdasta alkaen tapaturmavakuutuslain 15 b §:n 7 (1358/2004) momentissa tarkoitetulla tavalla pysyvän laitoshoidon tarpeessa.

Peruspalvelukuntayhtymä vaati hallinto-oikeudessa, että vakuutusyhtiö velvoitetaan suorittamaan täyskustannusmaksua myös 11.5.2009 jälkeiseltä ajalta, koska A ei ollut missään vaiheessa ollut pitkäaikaisessa laitoshoidossa eikä sen tarpeessa. A:n tarvitsema hoito oli 20.4.2010 alkaen järjestetty hänen kotonaan vammaispalvelulain mukaisena, avohoitona pidettävänä palveluasumisena. Hallinto-oikeus tutki vaatimuksen hallintoriita-asiana ja hylkäsi hakemuksen.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi peruspalvelukuntayhtymän valituksen.

Hallinto-oikeuden oli korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisusta KHO 2013:149 tarkemmin ilmenevillä perusteilla tullut tutkia hallintoriitana asia, joka koski kuntayhtymän ja kunnan oikeutta saada asiakasmaksulain 13 a §:n 1 momentissa tarkoitettua täyskustannusmaksua vakuutusyhtiöltä.

Täyskustannusmaksua ei tapaturmavakuutuslain 15 b §:n 7 momentin mukaan suoritettu pysyvästä ympärivuorokautisesta laitoshoidosta. Tätä täyskustannusmaksun edellytystä oli tulkittava lainvalmisteluasiakirjoista ilmenevässä vakuutuslaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien välistä kustannusvastuun jakoa koskevassa asiayhteydessä. Tulkintaa ei voitu perustaa kuntayhtymän esittämällä tavalla siihen, oliko A:lle järjestettyjä palveluja sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön kannalta pidettävä laitos- vai avohoitona tai oliko julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa tehty päätöksiä pitkäaikaisesta laitoshoidosta.

A:n toimintakyky oli jäänyt pysyvästi erittäin alhaiseksi. A:n oli katsottava 11.5.2009 lukien olleen pysyvän ympärivuorokautisen laitoshoidon tarpeessa tapaturmavakuutuslain (608/1948) 15 b §:n 7 momentissa (1358/2004) tarkoitetulla tavalla.

KHO 2016:58

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs