Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee opettajien lomautusajan palkkaa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee opettajien lomautusajan palkkaa

Tiedote.
Julkaistu: 15.06.2016 klo 09:33
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

H:n kunnanhallitus oli yleispäätöksellään 10.12.2009 päättänyt hyväksyä kunnan henkilökunnan vuonna 2010 toteutettavan lomauttamisen periaatteet ja rajaukset. Hallinto-oikeus kumosi 27.6.2011 antamallaan ja sittemmin lainvoimaiseksi tulleella päätöksellään OAJ:n paikallisyhdistyksen valituksesta päätöksen peruskoulun ja lukion opettajien lomauttamisen osalta perusopetuslain ja lukiolain ja siten myös kuntalain (365/1995) 90 §:n 2 momentin vastaisena.

Lukion ja peruskoulun opettajat oli lomautettu ennen hallinto-oikeuden päätöksen antamista opettajakohtaisten päätösten perusteella, joista päätöksistä ei ollut valitettu erikseen. Opettajien vaadittua kuntaa suorittamaan heille laittoman lomautuksen ajalta maksamatta jääneet palkat kunnanhallitus hylkäsi vaatimuksen ja myöhemmin myös oikaisuvaatimuksen. Hallinto-oikeus hylkäsi opettajien valituksen.

Korkein hallinto-oikeus pysytti hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalaki) 30 §:n 1 momentin mukaan työnantajalla on oikeus lomauttaa viranhaltija siten, että virantoimitus ja palkanmaksu keskeytetään toistaiseksi tai määräajaksi, jos työnantajalla on mainitun lain 37 §:n mukainen peruste (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) irtisanoa työsuhde. Viranhaltijalain 33 §:n mukaan, jos lomautusta koskeva päätös kumotaan lainvoimaisella päätöksellä mainitun lain 30 §:n 1 tai 2 momentin vastaisena, viranhaltijalle maksetaan lainvastaisen lomautuksen vuoksi saamatta jäänyt säännöllisen työajan ansio. Koska H:n kunnanhallituksen lomautusta koskevaa yleispäätöstä ei ollut kumottu viranhaltijalain 33 §:ssä tarkoitetulla perusteella, muutoksenhakijoilla ei ollut oikeutta lomautusajan palkkaan. Lain esityöt huomioon ottaen viranhaltijalain 33 §:ää ei voitu myöskään tulkita sanamuotoaan laajentavasti tai siitä poikkeavasti.

KHO 2016:94

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs