Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee oleskelulupaa ja perheen yhdistämistä

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee oleskelulupaa ja perheen yhdistämistä

Tiedote.
Julkaistu: 24.05.2016 klo 10:14
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana, oliko Suomessa pakolaisaseman saaneen perheenkokoajan kahdelle alaikäiselle lapselle haettu perhesideperusteinen oleskelulupa voitu jättää myöntämättä ulkomaalaislain 38 §:n 1 momentin nojalla hakijoiden täysi-ikäistymisen vuoksi, kun otettiin huomioon saman pykälän 2 momenttiin sisältyvä poikkeussäännös.

Ulkomaalaislain 38 §:n 2 momentin soveltaminen ei edellyttänyt, että oleskelulupahakemusten käsittelyn viivästyminen olisi johtunut Maahanmuuttoviraston omasta toiminnasta, vaan käsittelyn oli tullut merkittävästi viivästyä hakijasta tai perheenkokoajasta riippumattomasta syystä.

Asian olosuhteissa hakijoiden oleskelulupahakemusten käsittelyaikaan oli luettava mukaan aika, jona hakijat eivät olleet pystyneet Suomen paikallisen edustuston ruuhkautumisen johdosta saattamaan oleskelulupa-asiaansa vireille. Vireilletulon jälkeen hakemukset olivat olleet vireillä Maahanmuuttovirastossa yli seitsemän kuukautta ilman toimenpiteitä, minkä jälkeen Maahanmuuttovirasto oli pyytänyt edustustoa kuulemaan hakijoita. Asiakirjoista ei ilmennyt, miksi alaikäisten hakijoiden kuuleminen ei ollut ollut edustustossa mahdollista silloin, kun nämä olivat jättäneet sinne oleskelulupahakemuksensa.

Edellä kuvatuissa olosuhteissa oleskelulupahakemusten käsittelyn oli katsottava ulkomaalaislain 38 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla merkittävästi viivästyneen hakijoista ja perheenkokoajasta riippumattomista syistä. Kysymyksessä ei ollut poikkeuksellisen vaikea perheenyhdistämisasia, eivätkä hakijat ja perheenkokoaja olleet laiminlyöneet velvollisuuttaan myötävaikuttaa asiansa selvittämiseen.

Maahanmuuttovirasto ei ollut voinut mainitsemillaan perusteilla hylätä oleskelulupahakemuksia. Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin, ja oleskelulupahakemukset palautettiin Maahanmuuttovirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

KHO 2016:79

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs