Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee korkeakoulututkinnon peruuttamista

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee korkeakoulututkinnon peruuttamista

Tiedote.
Julkaistu: 16.05.2016 klo 09:09
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Yliopiston myönnettyä A:lle filosofian maisterin tutkinnon hänen oli pro gradu -tutkielman uudelleentarkastuksessa todettu syyllistyneen tutkimusvilppiin, plagiointiin ja sepittämiseen. Tiedekunnan dekaani oli 8.5.2013 peruuttanut A:n filosofian maisterin tutkinnon, koska A:n pro gradu -tutkielma oli samana päivänä tehdyllä päätöksellä sen uudelleenarvioimisen jälkeen hylätty, eikä hän siten ollut suorittanut hyväksytysti tutkinnon myöntämiseksi edellytettyjä syventäviä opintoja.

Hallinto-oikeus kumosi dekaanin päätöksen.

Lainsäädännössä ei ollut erityisiä säännöksiä korkeakoulututkinnon peruuttamisesta. Hallintolain asiavirheen korjaamista koskevat säännökset soveltuivat sinänsä myös tilanteisiin, joissa tutkinnon myöntäminen on perustunut selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen. Asiavirheen korjaaminen ilman asianosaisen suostumusta oli näiden säännösten perusteella mahdollista vain hyvin rajatuissa tilanteissa. Tutkinnon peruuttaminen ilman asianosaisen suostumusta ei esillä olevassa tilanteessa ollut mahdollista asiavirheen korjaamista koskevien hallintolain säännösten perusteella. Yliopiston valitus hallinto-oikeuden päätöksestä hylättiin.

Yliopisto oli toissijaisesti hakenut sen päätöksen purkamista, jolla A:lle oli annettu tutkintotodistus. Kun otettiin huomioon, että A:n pro gradu -tutkielma muodosti keskeisen osan maisterin tutkinnon opinnoista, tutkimusvilppi oli ollut vakavaa ja että asiaa oli alettu selvittää noin vuoden kuluttua tutkinnon myöntämisestä sekä asian yleisempi merkitys yliopistojen opetus- ja tutkimustehtävän kannalta, päätös tutkintotodistuksen antamisesta A:lle maisterin tutkinnon suorittamisesta purettiin hallintolainkäyttölain 63 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla.

KHO 2016:68

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs