Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee julkista hankintaa ja tarjoajan poissulkemista

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee julkista hankintaa ja tarjoajan poissulkemista

Tiedote.
Julkaistu: 25.04.2016 klo 09:12
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Markkinaoikeus katsoi Finnmap Consulting Oy:n valituksesta, että Liikennevirasto oli menetellyt virheellisesti sulkiessaan Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta sillä perusteella, että yhtiön kanssa samaan konserniin kuuluva tarjoaja oli osallistunut hankinnan valmisteluun. Lisäksi markkinaoikeus katsoi, että hankintailmoituksen esteellisyystilanteita koskeva poissulkemisehto oli ollut epäselvä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että Liikennevirasto ei ollut menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta. Kun otettiin huomioon suunnitteluttajakonsultti Sweco PM Oy:n asemasta ja tehtävistä Pisararata-hankkeessa sekä Sweco PM Oy:n ja Finnmap Consulting Oy:n välisestä taloudellisesta ja organisatorisesta yhteydestä saatu selvitys, Liikennevirasto oli voinut harkintavaltansa puitteissa sulkea Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta turvatakseen tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun hankintamenettelyn kuluessa. Liikennevirasto oli voinut sulkea Finnmap Consulting Oy:n tarjouskilpailusta myös sillä perusteella, että yhtiön osallistuminen tarjouskilpailuun olisi aiheuttanut suunnitteluttajakonsultin esteelliseksi tulemisen sopimuskauden aikana.

Lisäksi korkein hallinto-oikeus katsoi, toisin kuin markkinaoikeus, että hankintailmoituksessa ilmoitettu poissulkemisehto oli ollut riittävän yksiselitteinen varsinkin, kun otettiin huomioon, että jo suunnitteluttamispalveluja koskevissa tarjouspyyntöasiakirjoissa oli ilmoitettu, että suunnitteluttajakonsultin kanssa samaan konserniin kuuluva ehdokas tai tarjoaja voidaan sulkea tarjouskilpailusta. Finnmap Consulting Oy:n olisi pitänyt kohtuullisen valistuneena ja tavanomaisen huolellisena ehdokkaana ymmärtää hankintailmoituksessa esitetyn ehdon perusteella, että yhtiö voidaan poissulkea tarjouskilpailusta. Markkinaoikeuden päätös kumottiin.

KHO 2016:56

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs