Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee hankintapäätöstä

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee hankintapäätöstä

Tiedote.
Julkaistu: 15.04.2016 klo 10:32
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Hankintayksikkö oli kilpailuttanut omaseurantakäyttöön soveltuvien verensokerimittareiden testiliuskojen ja -kasettien (mukaan lukien mittarit ja aloituspakkaukset) hankinnan. Hankintayksikkö oli 21.8.2014 tehnyt hankintapäätöksen, jonka mukaan position 1 osalta toimittajiksi valittiin yhtiö A yhdellä tarjouksella ja yhtiö B kahdella tarjouksella. Hankintapäätös oli annettu samana päivänä sähköisesti tiedoksi edellä mainituille tarjoajille.

Hankintayksikkö oli tämän jälkeen omasta aloitteestaan tehnyt hankintaoikaisupäätöksen 28.8.2014. Tarjouspyynnössä oli määritelty, että positiossa 1 valitaan kolme toimittajaa. Alkuperäisessä hankintapäätöksessä valinta oli kohdistunut kolmeen tarjoukseen, mutta vain kahteen toimittajaan. Mainitusta syystä päätöstä oikaistiin siten, että valittavaksi tuli kyseisessä kohderyhmässä kolmanneksi tullut toimittaja yhtiö R kahdella tarjouksellaan. Päätös oli annettu samana päivänä tiedoksi kaikille kolmelle edellä tarkoitetulle tarjoajalle.

Yhtiö B oli 2.9.2014 lähettänyt hankintayksikölle hankintaoikaisupyynnön, jonka hankintayksikkö oli hylännyt 8.9.2014 tekemällään päätöksellä. Hankintaoikaisupyynnössä yhtiö oli vaatinut yhtiö A:n tarjouksen hylkäämistä, koska tarjous ei ollut täyttänyt tarjouspyynnön vaatimusta testausvälineiden tarkkuusvaatimusten testaamisesta standardin ISO 15197:2013 mukaisesti.

Yhtiö B:n valitus markkinaoikeuteen saapui 11.9.2014. Valituksessa vaadittiin, että hankintayksikön 28.8.2014 tekemä päätös kumotaan ja hankintayksikkö velvoitetaan korjaamaan virheellinen menettelynsä. Valituksessa vedottiin siihen, että yhtiö A:n tarjous oli ollut tarjouspyynnön vastainen ja että hankintayksikön olisi tullut hylätä se, koska testausvälineiden tarkkuusvaatimuksia ei ollut testattu standardin ISO 15197:2013 mukaisesti. Markkinaoikeudessa kuullut hankintayksikkö sekä yhtiö A ja R olivat ensisijaisesti vaatineet, että valitus jätetään myöhästyneenä tutkimatta. Markkinaoikeus kuitenkin tutki valituksen.

Korkein hallinto-oikeus kumosi ja poisti markkinaoikeuden päätöksen ja jätti yhtiö B:n markkinaoikeudelle tekemän valituksen tutkimatta. Hankintaoikaisupäätöksellä puitejärjestelyyn oli valittu kahden jo aiemmin valitun tarjoajan lisäksi yksi uusi tarjoaja. Markkinaoikeuteen toimitetussa valituksessa esitetyt valitusperusteet kohdistuivat hankintaoikaisupäätöksen sijasta siihen, että alkuperäisessä hankintapäätöksessä jo valitun tarjoajan tarjousta ei olisi tullut pitää tarjouspyynnön mukaisena. B:n olisi siten tullut hakea valittamalla muutosta hankintapäätökseen 21.8.2014. Hankintaoikaisupäätös ei ollut, kun otettiin huomioon esitetyt valitusperusteet, vaikuttanut yhtiö B:n oikeusasemaan sillä tavoin, että sillä olisi ollut oikeus valittaa vasta hankintaoikaisupäätöksestä. Valitusaika alkuperäisestä hankintapäätöksestä oli päättynyt 4.9.2014. Markkinaoikeuden olisi siten tullut jättää 11.9.2014 markkinaoikeuteen saapunut valitus tutkimatta.

KHO 2016:47

Yhteystiedot:

Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs