Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee Euroopan unionin kansalaisen karkottamista

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee Euroopan unionin kansalaisen karkottamista

Tiedote.
Julkaistu: 20.05.2016 klo 10:42
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Asiassa oli arvioitavana, voitiinko muutoksenhakijat A ja B, jotka Saksan kansalaisina olivat samalla Euroopan unionin kansalaisia, karkottaa Suomesta. Molemmat olivat aikanaan rekisteröineet oleskeluoikeutensa. Lisäksi puolisoiden neljästä lapsesta nuorimman oleskeluoikeus on rekisteröity. Muutoksenhakijat olivat turvautuneet toimeentulotukeen ja saaneet muitakin yhteiskunnallisia etuuksia.

Asiassa on ensin arvioitava, missä asemassa muutoksenhakijat oleskelivat Suomessa. Kummallakaan heistä ei ollut työntekoon, itsenäiseen ammatinharjoittamiseen, työnhakuun tai opiskeluun perustuvaa asemaa Suomessa eikä muutakaan sellaista perustetta, joiden vuoksi karkottaminen olisi mahdollista vain yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen perustuvista syistä.

Perheen turvautuminen yhteiskunnallisiin etuuksiin oli alkanut välittömästi heidän saavuttuaan Suomeen ja oli jatkunut keskeytyksittä. Heidän voitiin katsoa rasittavan Suomen sosiaalihuoltojärjestelmää siten kuin ulkomaalaislain 158 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetaan. Kysymys ei ole ollut ainoastaan väliaikaisista vaikeuksista. Peruste muutoksenhakijoiden karkottamiseen oli olemassa.

Asiassa tuli seuraavaksi suorittaa kokonaisharkinta, jossa kiinnitetään huomiota muun muassa maassa oleskelun pituuteen, asianomaisten ikään, terveydentilaan ja perhetilanteeseen sekä Suomeen kotoutumiseen. Näitä seikkoja ja lapsen etua punnittaessa ei ilmennyt syitä, joiden perusteella karkottamista vastaan puhuvat seikat painaisivat enemmän kuin sen puolesta puhuvat seikat. A:n ja B:n valitukset karkottamispäätöksistä hylättiin.

KHO 2016:75

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs