Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee eläinsuojeluasiassa tehtyä valitusta

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee eläinsuojeluasiassa tehtyä valitusta

Tiedote.
Julkaistu: 23.08.2016 klo 09:14
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Valvontaeläinlääkäri ja 1. kaupungineläinlääkäri olivat A:n tilalla 26.11.2015 suoritetussa eläinsuojelulain 39 §:n mukaisessa uusintatarkastuksessa, A:n eläintenpidosta tehtyjen havaintojen perusteella ja A:n annettua kirjallisen vastineen, päätöksellään 9.12.2015 eläinsuojelulain 44 §:n mukaisena kiireellisenä toimenpiteenä määränneet kaikki A:n tilalla olevat yli sata nautaa viipymättä lopetettavik­si / teuraaksi toimitettaviksi eläinten enemmän kärsimyksen välttämiseksi. Päätös oli eläinsuojelulain 52 §:n nojalla määrätty noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

A ei hänen tilallaan vuosina 2012–2015 suoritetuissa useissa eläinsuojelutarkastuksissa annetuista neuvoista, kehotuksista ja määräyksistä huolimatta ollut saanut nautojensa hyvinvointia kohenemaan pysyvästi. Muun muassa tähän nähden oli tarkastuksessa 26.11.2015 tehtyjen havaintojen nojalla ollut perustellusti pääteltävissä, että eläinsuojelulain 42 §:n mukaisilla määräyksillä hänen eläintenpitoaan ei saataisi paranemaan eläinsuojelulain

1 §:n 1 ja 2 momentissa säädettyihin mainitun lain tavoitteisiin nähden riittävän nopeasti ja riittävällä varmuudella. Saadun selvityksen perusteella oli ollut pääteltävissä, että A ei kykene hoitamaan karjaansa asianmukaisesti. Kun lisäksi otettiin huomioon nautojen suuri määrä, eläinsuojelulain 44 §:ssä mainitut ensisijaiset toimenpiteet eivät olleet olleet tarkoituksenmukaisia. Näin ollen A:n tilalla ollut karja oli voitu kokonaisuudessaan määrätä lopetettavaksi tai teurastettavaksi.

Tarkastuksessa 26.11.2015 oli todettu, että tilanne A:n eläinten hyvinvoinnin kannalta oli edelleen huonontunut. Näissä oloissa ja nautojen suuren määrän vuoksi päätös eläinsuojelulain 44 §:n mukaisiin toimiin ryhtymisestä ei ollut edellyttänyt, että jokainen karjaan kuuluva eläin tarkastetaan erikseen.

Tarpeetonta viivytystä eläinsuojelulain 44 §:n mukaisiin välittömiin toimenpiteisiin ryhtymisessä on vältettävä eläinsuojelulain tavoitteiden vuoksi ja koska eläimen omistaja tai haltija on eläinsuojelulain 58 §:n perusteella vastuussa toimenpiteistä aiheutuvista kustannuksista. A:n annettua selityksensä 8.12.2015 eläinlääkärit olivat antaneet päätöksensä heti seuraavana päivänä. Toimenpiteisiin ryhtyminen ei ollut ollut lainvastaista sillä perusteella, että toimenpiteisiin ei olisi ryhdytty riittävän pikaisesti.

KHO 2016:125

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs