Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee eläinsuojelua

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee eläinsuojelua

Tiedote.
Julkaistu: 14.10.2016 klo 09:17
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Koirien, kissojen ja muiden pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 16 §:n 2 momentissa säädetään kissoille tarkoitetun häkin koolle kaksi vähimmäisvaatimusta: 1,5 neliömetrin pinta-ala ja 1,3 metrin korkeus. Mainitun pykälän 3 momentin mukaan löytöeläinten talteenottopaikassa voidaan käyttää enintään 50 prosenttia 2 momentissa säädettyä pienempää tilaa, jos säilytettäväksi ottaminen on lyhytaikaista.

Korkeimman hallinto-oikeuden oli ratkaistava, voidaanko löytöeläinten talteenottopaikassa tapahtuvassa lyhytaikaisessa säilytyksessä pienentää kissahäkin pohjapinta-alan lisäksi myös häkin korkeutta 50 prosentilla. Tällöin häkin tilavuus pienenisi vähimmillään neljäsosaan mainitun asetuksen 16 §:n 2 momentin vähimmäismittoihin verrattuna.

Häkkitilalle asetettavia vaatimuksia tulkittaessa oli häkin vähimmäismittoja koskevien säännösten lisäksi otettava huomioon muun ohella eläinsuojelulain 4 §:n 1 momentin vaatimukset pitopaikan tarkoituksenmukaisuudesta eläinlajin tarpeet huomioon ottaen sekä edellä mainitun asetuksen 3 §:n yleiset vaatimukset pitopaikan olosuhteista. Häkin oli siten oltava tarkoituksenmukainen kissan lajinomaiset tarpeet, kuten kiipeilytarve huomioon ottaen. Asetusta koskevasta perustelumuistiosta voitiin päätellä, että 16 §:n 3 momentin säännöksen tarkoituksena on ollut, että vain mainitun pykälän 2 momentin pinta-alaa koskevasta vaatimuksesta voidaan löytöeläinten talteenottopaikassa poiketa.

Kun otettiin huomioon eläinsuojelulain ja mainitun asetuksen säännösten kissan pitopaikalle asettamat vaatimukset sekä mainitun asetuksen perustelumuistion sisältö, löytöeläinten talteenottopaikassa tapahtuvassa lyhytaikaisessa säilytyksessä ei voitu pohjapinta-alan 50 prosentin pienennyksen lisäksi pienentää kissahäkin 1,3 metrin vähimmäiskorkeutta.

KHO 2016:149

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs