Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asiakirjajulkisuutta

Tiedote.
Julkaistu: 15.06.2016 klo 09:38
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Finanssivalvonnasta annetussa laissa (878/2008) tai muussa Finanssivalvonnan toimintaa koskevassa laissa ei ole säädetty Finanssivalvonnan asiakirjojen julkisuudesta julkisuuslain säännöksistä poiketen.

Yhtiön listalleottoesitteen hyväksymiseen liittyvät Finanssivalvonnan kirjalliset yhteydenotot yhtiöön eivät niiden sisältökin huomioon ottaen olleet esitteen julkaisemisen jälkeen julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella salassa pidettäviä.

Finanssivalvonta oli lisäksi lähettänyt yhtiölle 27.8.2013 ja 31.10.2013 valvontakirjeet, jotka koskivat sen konsernitilinpäätöstä 31.12.2012 ja osavuosikatsausta 30.6.2013. Finanssivalvonnalla on lakiin perustuva oikeus saada kansainvälisten tilinpäätösstandardien noudattamisen valvontaa varten tarvitsemansa tiedot, joten se ei tältä osin toimi vapaaehtoisesti annettujen tietojen varassa. Tietojen antamisen valvontakirjeiden sisällöstä siltä osin kuin niiden julkisuudesta korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli kysymys ei näin ollen voitu katsoa vaarantavan Finanssivalvonnan suorittaman valvonnan tai sen tarkoituksen toteutumista. Valvontakirjeet eivät myöskään niiden sisältöön nähden olleet muullakaan perusteella julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella salassa pidettäviä siltä osin kuin niiden julkisuudesta oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa kysymys.

KHO 2016:95

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs