Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asemakaavasta poikkeamista rakentamisessa

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee asemakaavasta poikkeamista rakentamisessa

Tiedote.
Julkaistu: 16.09.2016 klo 09:10
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Rakennushankkeessa oli kysymys kadun puolella viisi kerrosta korkean asuinkerrostalon korottamisesta kahdella uudella asuinkerroksella. Asemakaavan kaavamääräyksen mukaan rakennuksen kerrosluku oli kuusi. Lisäksi rakennusalaa koski asemakaavan suojelumääräys, jonka mukaan rakennusalalla sijaitsee kaupunkikuvan säilymisen kannalta arvokas rakennus. Suojelumääräyksen mukaan rakennuksen kadunpuoleista julkisivua tai vesikaton perusmuotoa ei saa tyylillisesti muuttaa. Rakennushankkeen johdosta myös kaavassa osoitettu suurin sallittu kerrosala ylittyisi.

Kunnan asianomainen lautakunta oli myöntänyt hankkeelle poikkeamisen asemakaavan määräyksistä muun ohella sillä ehdolla, että jatkosuunnittelussa kehitetään edelleen kadunpuoleisen korotuksen sovittamista rakennuksen arvoihin ja kaupunkikuvaan.

Kun poikkeamista oli haettu myös asemakaavan suojelumääräyksestä eikä lautakunta ollut tältä osin hylännyt hakemusta tarpeettomana, sen oli katsottava myöntäneen poikkeamisen myös tältä osin. Haetun poikkeamisen laatu huomioon ottaen poikkeamispäätökseen otetulla ehdolla ei ollut voitu varmistaa, että poikkeamisen edellytykset täyttyivät.

Poikkeamisen katsottiin aiheuttavan haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle sekä vaikeuttavan rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista.

KHO 2016:132

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs