Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista

Tiedote.
Julkaistu: 12.04.2016 klo 09:36
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) oli päätöksellään hylännyt erikoislääkärin hakemuksen lääkärintoimen ammatinharjoittamisoikeuden rajoituksen poistamisesta. Lääkärillä oli ammatinharjoittamisoikeuttaan koskeva rajoitus siten, että hän voi toimia lääkärin tehtävissä vain ammattia itsenäisesti harjoittamaan oikeutetun laillistetun lääkärin johdon ja valvonnan alaisena julkisen terveydenhuollon toimintayksikössä tai yksityisen palveluntuottajan palveluksessa.

Hallinto-oikeus hyväksyi valituksen ja kumosi Valviran päätöksen sekä palautti asian Valviralle lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden rajoitusten poistamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus tutki asian Valviran valituksesta. Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Valviran päätös saatettiin voimaan.

Korkein hallinto-oikeus lausui päätöksensä perusteluissa muun ohella, että pelkästään siitä, että Valvirassa asian esitellyt virkamies oli osallistunut useiden peräkkäin vireille tulleiden, saman henkilön samaa ammatinharjoittamisen rajoitusta koskevien valvonta-asioiden käsittelyyn, ei johtunut, että virkamiestä olisi pidettävä esteellisenä käsittelemään asiaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi lisäksi, että terveydenhuollon ammattihenkilön tulee vaatiessaan hänelle asetettujen ammatinharjoittamisen rajoitusten poistamista esittää selvitys siitä, että ammattitoiminnan rajoittamiselle ei ole enää perusteita. Valviran tehtävänä on hakijan esittämän selvityksen ja myös toimivaltansa nojalla hankkimansa tasapuolisen selvityksen perusteella tehdä päätös siitä, voidaanko ammatinharjoittamisen rajoitukset poistaa. Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamista koskevan päätöksen yhteydessä oli jo selvitetty, että perusteet rajoittamiselle ovat olleet olemassa. Valviran ei ollut tarpeen näitä perusteita uudelleen selvittää rajoituksen poistamista koskevaa vaatimusta käsitellessään.

Kun otettiin huomioon lääkärin ammatinharjoittamisoikeuden rajoittamiseen johtaneet syyt ja rajoitusten sisältö sekä lääkärin työskentelyn kestosta, hänen työskentelynsä sisällöstä ja laadusta saatu selvitys, asiassa ei ole ollut edellytyksiä hyväksyä lääkärin hakemusta hänelle määrättyjen ammatinharjoittamisoikeuden rajoitusten poistamisesta.

KHO 2016:46

Yhteystiedot:

Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs