Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ajoneuvon rekisterimerkinnän korjaamista

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös, joka koskee ajoneuvon rekisterimerkinnän korjaamista

Tiedote.
Julkaistu: 03.08.2016 klo 09:04
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

A oli 31.12.2013 tehnyt katsastustoimipaikalla ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ssä tarkoitetun luovutusilmoituksen ja esittänyt luovutuskirjan, jonka mukaan A oli 14.7.2010 luovuttanut ajoneuvon RNro X omistusoikeuden B:n Autopajalle. Luovutuskirjassa oli ainoastaan A:n allekirjoitus. B:n Autopaja oli merkitty ajoneuvoliikennerekisteriin ajoneuvon omistajaksi 14.7.2010 lukien.

B oli ilmoittanut Trafille, ettei hän eikä Autopaja ole omistanut kyseistä ajoneuvoa. Trafi oli hylännyt B:n vaatimuksen ajoneuvoa RNro X koskevan rekisterimerkinnän korjaamisesta ja pitänyt voimassa A:n luovutusilmoituksen, koska A:n ilmoitukseen perustuvan rekisterimerkinnän virheellisyydestä ei ollut esitetty näyttöä. Hallinto-oikeus oli hylännyt B:n valituksen Trafin päätöksestä.

Trafi pitää ajoneuvoliikennerekisteriä muun ohessa liikenneturvallisuuden parantamiseksi sekä tieliikenteen verotustehtävien ja autokiinnityksen hoitamiseksi. Rekisteriltä on sen käyttötarkoitus huomioon ottaen edellytettävä julkista luotettavuutta. Ajoneuvolain 66 b §:n 1 momentin (233/2007) mukaan rekisteriin tehtävän muutosrekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on, että ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Trafin on korjattava ajoneuvon edellisen omistajan ilmoitukseen perustuvia rekisteritietoja, jos se sittemmin saa tiedon siitä, etteivät ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä koskevan rekisterimerkinnän tekemisen yleiset edellytykset ole täyttyneet. Koska ajoneuvo RNro X:n omistusoikeuden siirtymisestä ei ollut esitetty sellaista asianmukaista selvitystä, joka on ajoneuvolain 66 b §:n 1 momentissa (233/2007) asetettu muutosrekisteröinnin yleiseksi edellytykseksi, korkein hallinto-oikeus kumosi hallinto-oikeuden ja Trafin päätökset. Äänestys 4–1.

KHO 2016:113

 

Yhteystiedot:

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs