Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n vuosikirjapäätös - Arava-asia – Yleishyödyllinen yhteisö x2

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n vuosikirjapäätös - Arava-asia – Yleishyödyllinen yhteisö x2

Tiedote.
Julkaistu: 17.03.2015 klo 09:15
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Vuokra-asuntokohteita omistavaan konserniin kuuluva yleishyödyllinen yhteisö A omisti aravalainoitettuja kohteita, joita koskevat aravarajoitukset olivat päättyneet. A ei harjoittanut aravarajoitusten alaista asuntorakentamista. A:n yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen peruuttamista koskevaa hakemusta ei voitu viranomaisella olevasta harkintavallasta huolimatta hylätä sillä perusteella, että asunnoista saatavaa tuottoa tai realisointituloa ei nimeämisen peruuttamisen jälkeen käytettäisi konsernin yleishyödylliseen osioon kuuluvien kohteiden rakentamiseen tai kunnossapitoon. Peruuttamishakemuksen tueksi ei voitu myöskään edellyttää esitettävän erityisiä perusteita, kun laista, lain esitöistä tai viranomaisen harkintavallasta ei voitu johtaa tällaista vaatimusta.

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1426248607184.html

Yleishyödyllisestä yhteisöstä A:sta oli yritysjärjestelyjen johdosta tullut holding-yhtiö, joka omisti arava- ja korkotukilain nojalla yleishyödyllisiksi yhteisöiksi nimettyjä yhtiöitä, jotka omistivat arava- ja korkotukirajoitusten alaiset kohteet. A ei enää harjoittanut arava- ja korkotukilain rajoitusten alaista asuntorakentamista, eikä sen suorassa omistuksessa ollut rajoitusten alaista rakennuskantaa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi peruuttaa yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen muun ohella yhteisön hakemuksesta. A:n yleishyödylliseksi yhteisöksi nimeämisen peruuttamista koskevaa hakemusta ei voitu viranomaisella olevasta harkintavallasta huolimatta hylätä sillä perusteella, että nimeämisen peruuttaminen johtaisi sellaisiin seurauksiin, jotka olisivat yleishyödyllisyyttä koskevien säännösten vastaisia ja vääristäisivät kilpailua, kun ARA ei ollut esittänyt päätöksessään tarkempia perusteluja näistä seuraamuksista. 

 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1426248048197.html

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs