Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n päätös - Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupa (Hollola)

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n päätös - Polttonesteiden jakeluaseman ympäristölupa (Hollola)

Tiedote.
Julkaistu: 06.05.2015 klo 09:07
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Hämeenmaan Kiinteistöt Oy oli hakenut määräaikaista ympäristölupaa Hollolassa osoitteessa Keskuskatu 10 harjoitettavan ABC Savikukko -nimisen polttonesteiden jakeluaseman toiminnalle. Lahden seudun ympäristölautakunta oli hylännyt hakemuksen.

Vaasan hallinto-oikeus katsoi, ettei voitu riittävän luotettavasti päätellä, ovatko jakeluaseman suojaustoimenpiteet, vaikka ne yleisesti vähentävätkin pilaantumisriskiä, riittävän tehokkaita estämään jakeluasematoiminnan haitallisia vaikutuksia edellä tarkoitetulle tärkeälle pohjavesiesiintymälle. Pilaantumisriski on mahdollisissa onnettomuus- ja muissa poikkeuksellisissa tilanteissa vielä suurempi. Pilaantumisriskiä lisää kyseessä olevalla jakeluasemalla maaperän laatu sekä sijainti pohjaveden muodostumisalueella. Hakija on myös ilmoittanut, ettei aio tehdä lisätoimenpiteitä aseman ympäristönsuojelun parantamiseksi.

Pohjaveden pilaantumisen vaaraa ei voida alueen maaperä- ja pohjavesiolosuhteissa ehkäistä riittävän tehokkaasti asiassa esillä olleilla suojaustoimenpiteillä, jotka eivät asiassa esitetyn selvityksen perusteella edusta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Kun lisäksi otetaan huomioon Hollolan kunnanvaltuuston 18.6.2012 hyväksymä asemakaavamuutos, luvan myöntämisen edellytykset puuttuvat. Haettua ympäristölupaa ei siten ole voitu myöntää.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä.

KHO 6.5.2015 T 1164

 

Yhteystiedot:

Satu-Maarit Tarkkanen, tietopalvelupäällikkö, 050 301 6262

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs