Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n muu päätös - Valtionavustuksen osittaista takaisinperintää koskeva valitus (Potilastietojärjestelmien jatkokehittäminen ja käyttöönotto, jatkohakemus / HUS)

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n muu päätös - Valtionavustuksen osittaista takaisinperintää koskeva valitus (Potilastietojärjestelmien jatkokehittäminen ja käyttöönotto, jatkohakemus / HUS)

Tiedote.
Julkaistu: 17.08.2016 klo 12:33
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Sosiaali- ja terveysministeriö oli päätöksellään 28.4.2006 myöntänyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille 1 000 000 euroa valtionavustusta ”Potilastietojärjestelmien jatkokehittäminen ja käyttöönotto, jatkohakemus liittyen päätökseen 108/TRO/KH/2005, 29.4.2005” -kehittämishankkeen toteuttamiseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö oli päätöksellään 10.9.2013 määrännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (jäljempänä myös HUS) suorittamaan takaisin hankkeelle maksettua valtionavustusta 76 972,09 euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriön valituksenalainen päätös

Sosiaali- ja terveysministeriö oli valituksenalaisella päätöksellään 29.11.2013 HUS:n tekemän oikaisuvaatimuksen johdosta muuttanut 10.9.2013 tekemäänsä osittaista takaisinperintäpäätöstä siten, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä määrätään suorittamaan takaisin hankkeelle maksettua valtionavustusta 12 909 euroa. Muilta osin sosiaali- ja terveysministeriö on hylännyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tekemän oikaisuvaatimuksen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle ensisijaisesti vaatinut sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 29.11.2013 muuttamista siten, että takaisinperinnästä luovutaan kokonaisuudessaan. Toissijaisesti HUS on vaatinut sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen 29.11.2013 muuttamista siten, että takaisinperinnästä luovutaan niiltä osin kuin HUS on esittänyt valituksen liitteenä selvitystä kustannuksista ja lisäksi mahdollisesti jäljelle jäävää takaisinperittävää määrää kohtuullistetaan.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut asian. Valitus hylätään.

KHO 17.8.2016 T 3375

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs