Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n muu päätös, joka koskee kunnallisasiassa tehtyä valitusta (hankinta, Pori)

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n muu päätös, joka koskee kunnallisasiassa tehtyä valitusta (hankinta, Pori)

Tiedote.
Julkaistu: 02.09.2016 klo 14:19
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Porin kaupungin sivistyslautakunta päätti koululaisten iltapäivätoiminnan hankinnasta lukuvuosille 2015–2017 siten, että tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimmiksi palveluntuottajiksi valittiin Pilke päiväkodit Oy ja Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry:n Satakunnan piiri ry päätöksessä mainituille kouluille. Päätökseen oli liitetty oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus.

Sivistyslautakunta hyväksyi päätöksen liitteen mukaisen hankintasopimuksen Porin kaupungin koululaisten iltapäivätoiminnan toteuttamiseksi. Päätökseen oli liitetty ilmoitus muutoksenhakukiellosta.

A vaati oikaisuvaatimuksessaan, että sivistyslautakunnan tekemät päätökset mitätöidään ja asia palautetaan asianmukaiseen valmisteluun.

Sivistyslautakunta jätti tutkimatta A:n oikaisuvaatimuksen hankintalain mukaiset perusteet, koska A:lla ei ole oikeutta saattaa vireille hankintalain mukaista muutoksenhakua, ja hylkäsi A:n kuntalain perusteella tekemän oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimus ei ole antanut aihetta päätöksen muuttamiseen laillisuutta koskevilla perusteilla. Päätökseen liitetyn valitusosoituksen mukaan päätöksestä on saanut tehdä kunnallisvalituksen Turun hallinto-oikeuteen.

A valitti asiasta Turun hallinto-oikeudelle, joka jätti tutkimatta A:n valituksen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

A on valituksessaan korkeimmalle hallinto-oikeudelle vaatinut, että korkein hallinto-oikeus kumoaa Porin kaupungin sivistyslautakunnan päätökset tai palauttaa asian hallinto-oikeuden käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus on tutkinut valituksen.

Porin kaupungin sivistyslautakunnan päätökseen liitetty kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen tekemistä koskeva oikaisuvaatimusohje poistetaan. Porin kaupungin sivistyslautakunnan päätös kumotaan ja poistetaan siltä osin kuin sivistyslautakunta on hylännyt A:n oikaisuvaatimuksen. Päätökseen liitetty valitusosoitus poistetaan.

A:n valitus hylätään. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta.

KHO 2.9.2016 T 3694

Yhteystiedot:
Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 308 7574

 

 

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs