Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n lyhyt ratkaisuseloste – valtionavustusten takaisinperintä

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste – valtionavustusten takaisinperintä

Tiedote.
Julkaistu: 22.03.2016 klo 09:14
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Opetus- ja kulttuuriministeriö oli 19.12.2013 päättänyt periä O:n kuntayhtymältä takaisin vuosilta 2007–2010 oppisopimuskoulutuksena järjestettyyn ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen myönnettyjä valtionosuuksia. Vuosien 2007 ja 2008 valtionosuudet oli maksettu K:n kuntayhtymälle, jonka jäsenkuntia olivat P:n ja T:n kunnat. P:n ja T:n kunnanvaltuustot olivat kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti tekemillään päätöksillä päättäneet, että K:n kuntayhtymä puretaan 31.12.2008 sen purkamisesta ja omaisuuden jaosta laaditun sopimuksen mukaisesti. Järjestelyyn liittyen oli laadittu kuntien valtuustojen, K:n kuntayhtymän ja O:n kuntayhtymän hyväksymä luovutussopimus, jossa luovuttajina olivat kunnat ja vastaanottajana O:n kuntayhtymä. Luovutussopimuksella purettavan K:n kuntayhtymän toiminnot, sopimukset ja vastuut siirtyivät O:n kuntayhtymälle 1.1.2009 lukuun ottamatta kiinteän omaisuuden omistusta. P ja T sitoutuivat maksamaan O:n kuntayhtymälle koulutusyksikön toiminnasta aiheutuvat kustannukset, joita valtionosuudet ja muut toiminnan tuotot eivät kata. P ja T eivät olleet O:n kuntayhtymän jäsenkuntia eivätkä ne olleet järjestelyn yhteydessäkään siihen liittyneet. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavana oli muun ohella kysymys siitä, oliko takaisinperintä voitu kohdistaa O:n kuntayhtymään vuosien 2009 ja 2010 ohella myös vuosilta 2007 ja 2008.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että järjestelyä ei voitu pitää sellaisena kuntayhtymien välisenä yleisseuraantona, jossa vastuu K:n kuntayhtymän vuosilta 2007 ja 2008 saamista valtionosuuksista olisi siirtynyt O:n kuntayhtymälle. Kun O:n kuntayhtymä ei ollut muullakaan esitetyllä perusteella vastuussa näistä valtionosuuksista, vuosia 2007 ja 2008 koskeva takaisinperintä kumottiin.

KHO 22.3.2016 T 1008

 

Yhteystiedot:

Jaana Lappalainen, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs