Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:n lyhyt ratkaisuseloste - Luonnonsuojelulaki – Liito-orava – Lisääntymis- ja levähdyspaikka

Korkein hallinto-oikeus

KHO:n lyhyt ratkaisuseloste - Luonnonsuojelulaki – Liito-orava – Lisääntymis- ja levähdyspaikka

Tiedote.
Julkaistu: 04.02.2015 klo 09:54
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

ELY-keskus oli luonnonsuojelulain 72 a §:n nojalla antamassaan päätöksessä määrittänyt liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikan sijainnin ja sallitun metsän käsittelyn siten, että kahden liito-oravan pesä-/kolopuun välissä olisi noin 10 metriä leveä ja 200 metrin pituinen kulkuyhteys. Toisen pesä-/kolopuun ympärille olisi jäänyt 18 aarin suuruinen alue, joka olisi ollut avohakkuiden ja eri-ikäisten taimikoiden ympäröimä saareke metsäniemekkeessä. Metsänkäyttöilmoituksessa tarkoitettujen hakkuukuvioiden ja saarekkeen yhteenlaskettu alue oli noin 1,4 ha. ELY-keskuksen päätöksen mukaisen kulkuyhteyden ja saarekkeen yhteenlaskettu pinta-ala oli alle 0,5 ha.

Pelkän kapean kulkuyhteyden määrittäminen oli tässä tapauksessa riittämätöntä turvaamaan liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan säilyminen alueella. Metsähakkuiden suorittaminen ELY-keskuksen päätöksen mukaisesti olisi johtanut liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiseen. Asia palautettiin kyseisten metsäkuvioiden osalta ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.

 

http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1422880990880.html

Yhteystiedot:
Päivi Musakka, viestintäpäällikkö, 050 341 1347

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs