Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » KHO:lla kriittisiä kannanottoja kuntalakiuudistukseen

Korkein hallinto-oikeus

KHO:lla kriittisiä kannanottoja kuntalakiuudistukseen

Tiedote.
Julkaistu: 27.08.2014 klo 13:29
Julkaisija: Korkein hallinto-oikeus

Valtiovarainministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi kuntalaiksi huolestuttaa korkeinta hallinto-oikeutta. Muutoksenhakua KHO:ssa koskevat säännökset ovat KHO:n näkemyksen mukaan erityisen ongelmallisia.

Ehdotuksen mukaan kuntalaissa säilytettäisiin nykyisen lain mukainen rajoitukseton mahdollisuus hakea muutosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus puolestaan katsoo, että yleisen kunnallisoikeuden alalla valituslupajärjestelmä olisi perusteltua omaksua jopa pääsäännöksi.

Näin ollen onkin huolestuttavaa, että valituslupajärjestelmän käyttöönoton arviointi on kuntalain kokonaisuudistuksessa jäänyt kokonaan tekemättä.

Korkein hallinto-oikeus pitää välimiesmenettelyn mahdollistavan säännöksen säilyttämistä kuntalaissa oikeusjärjestyksemme perusteiden kannalta kestämättömänä. Nykyinen välimiesmenettelylaki on merkittävästi muuttunut siitä laista, joka oli voimassa, kun välimiesmenettelyä koskeva säännös aikanaan otettiin kuntalakiin.

Nykyinen siviilioikeudelliseen taustaan perustuva välimiesmenettelylaki mahdollistaa tuomion perustamisen kohtuullisuuteen. Välimiestuomiot jäävät myös julkisuuden ulkopuolelle. Nämä seikat yksistään tekevät välimiesmenettelyn käytöstä kuntien yhteistoimintariidoissa sopimattoman hallinnon lainalaisuusperiaatteen ja hallinnon avoimuuden kannalta.

Lisäksi KHO on kiinnittänyt lakiluonnoksessa huomiota eräisiin muihinkin menettelyä koskeviin keskeisiin kysymyksiin.

Yhteystiedot:
Ann-Mari Pitkäranta, kansliapäällikkö, 050 565 8987

 

Lausunto kuntalain uudistamista koskevasta esitysluonnoksesta:
http://www.kho.fi/material/attachments/kho/aineistoa/lausuntoja/HeBTR8YlN/H17114.pdf

 

Korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs