Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » Högsta förvaltningsdomstolen får inte många besvär från myndigheterna

Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen får inte många besvär från myndigheterna

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.01.2016 kl. 12:34
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Av de cirka 4000 besvär och andra ansökningar om ändring som högsta förvaltningsdomstolen årligen får att avgöra är största delen besvär och ansökningar från privatpersoner, bolag och andra sammanslutningar.

Endast i en liten del av målen är det en myndighet som söker ändring. När så sker visar det sig emellertid ofta finnas en viktig rättsfråga som kräver ett vägledande avgörande om hur lagen ska tillämpas.

Den myndighet som oftast har sökt ändring är Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt (68 ändringsansökningar år 2015). Kommuner och kommunala myndigheter kommer sammanlagt upp till ungefär samma siffra, i olika målkategorier.

Andra myndigheter som under året sökte ändring i högsta förvaltningsdomstolen var till exempel Tullen (21), NTM-centralerna (15), olika polismyndigheter (10), Migrationsverket (8) och militära myndigheter (9).

Av NTM-centralens ändringsansökningar under det gångna året gällde endast en markanvändning och byggande (2014/3 och 2013/2) och tre miljöskyddet (2014/10 och 2013/5).

I nämnda kategorier hade antalet ändringsansökningar från NTM-centralerna tydligt minskat. Även Migrationsverket sökte ändring i färre fall än tidigare, så att antalet ändringsansökningar från denna myndighet år 2015 endast var hälften av vad det varit år 2013 (16).

När myndigheterna söker ändring är det ofta fråga om förvaltningsbeslut från myndigheternas eget förvaltningsområde, men t.ex. militära myndigheter har sökt ändring också i markanvändnings- och miljöavgöranden.

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

Statistik 2015:
http://www.kho.fi/material/attachments/kho/yLyiSxKfX/HFD.sv.pdf


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs