Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s president Pekka Vihervuori: I ett stramt ekonomiskt läge ökar efterfrågan på rättsskydd

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s president Pekka Vihervuori: I ett stramt ekonomiskt läge ökar efterfrågan på rättsskydd

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.01.2015 kl. 09:30
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Samhället, individernas och företagens vardag, samhällsekonomin och den offentliga ekonomin präglas fortfarande av den besvärliga tid som vi lever i. En följd av detta är att man mera än tidigare söker rättsskydd, särskilt hos förvaltningsdomstolarna.


I sitt inledningsanförande vid den XIII:e Förvaltningsdomstolsdagen i Helsingfors efterlyste högsta förvaltningsdomstolens president Pekka Vihervuori tilltro till rättsstaten och till att förvaltningen fungerar på ett lagbundet sätt.

- Världen förändras och kohesion i samhället är inte längre en självklar basresurs. Trots detta gäller det att inte glömma att var och en har rätt att på vederbörligt sätt och utan ogrundat dröjsmål få sin sak behandlad av en behörig domstol eller annan myndighet.

Vihervuori betonade att enligt grundlagen har var och en rätt att få ett beslut som gäller hans eller hennes rättigheter och skyldigheter behandlat vid en domstol eller något annat oavhängigt rättsskipningsorgan. Detta är en av rättsstatens hörnstenar.

- Ändå utövas hos oss ingen sådan tillsyn över att grundlagen iakttas som skulle trygga balansen mellan statsbudgeten och de skyldigheter som lagstiftningen ålägger domstolarna.

I sitt tal tangerade presidenten också två till justitieministeriet överlämnade utredningar om reformering av domstolarna och rättsväsendet.

- En sammanslagning av de högsta domstolarna skulle enligt min åsikt inte spara pengar, tvärtom. Dessutom skulle sakkunskapen i rättsskipningen bli snävare. I den andra utredningen behandlas frågan om ett eventuellt domstolsverk, vilket också skulle medföra stora utgifter. Jag har aldrig förstått mig på talet om en allmäneuropeisk ämbetsverksmodell eller påståendet att domstolarnas oavhängighet symboliskt skulle öka om man inrättar ett starkt ämbetsverk med förvaltningsuppgifter.

President Vihervuori framförde önskemålet att tillräckligt med tid och sakkunskap skulle anslås för lagberedningen. Brådska leder till dålig kvalitet.

EMBARGO 30.1.2015 kello 9.15

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

Bilagor

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs