Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s meddelande: Sinnessjukvårdare vid statligt sinnessjukhus får ersättning för omotiverad visstidsanställning

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s meddelande: Sinnessjukvårdare vid statligt sinnessjukhus får ersättning för omotiverad visstidsanställning

Pressmeddelande.
Publicerad: 01.07.2016 kl. 09:05
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ersättningsanspråk från elva sinnessjukvårdare som arbetat vid Niuvanniemi sjukhus har varit föremål för handläggning i högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Sinnessjukvårdarna har motiverat sina ersättningsanspråk med att de anställts i tjänsteförhållanden för viss tid trots att lagliga förutsättningar för visstidsanställning saknats.

I ett årsboksbeslut som HFD gett i dag har domstolen inte ändrat Östra Finlands förvaltningsdomstols beslut, enligt vilket Niuvanniemi sjukhus till en person som tidigare arbetat som sinnessjukvårdare vid sjukhuset ska betala sådan ersättning motsvarade lön om vilken bestäms i statstjänstemannalagen. Personen i fråga hade åren 2008–2014 arbetat som sinnessjukvårdare vid sjukhuset i nästan 40 olika tjänsteförhållanden, i vilka vederbörande anställts för viss tid.

HFD utgick i sin bedömning från bestämmelserna i statstjänstemannalagen, men också från Europeiska unionens domstols rättspraxis i frågor gällande anställning för viss tid. I motsats till Östra Finlands förvaltningsdomstol ansåg HFD att saken inte kunde avgöras genom helhetsbedömning av tjänsteförhållandena. Om tjänstemannen interimistiskt hade skött en vakant tjänst eller vikarierat en annan tjänsteman under dennes tjänstledighet, fanns det enligt statstjänstemannalagen och unionens regelverk grunder för en visstidsanställning som inte medförde rätt till ersättning. Hade visstidsanställningen däremot berott på att en annan tjänstemän haft semester eller på att en särskild vårdmetod tillämpats, var det enligt HFD inte frågan om situationer som skulle ha förutsatt att sjukhuset använde sig av visstidsanställningar. Omständigheter som påverkade bedömningen var bland annat arbetets art vid ett statligt sinnessjukhus, det stora antalet sinnessjukvårdare som arbetade vid sjukhuset samt att behovet att få tjänsteåliggandena utförda var fortlöpande. HFD bedömde rättsgrunden för rätten till ersättning annorlunda än förvaltningsdomstolen, men ansåg ändå med hänvisning till de övriga omständigheterna i fallet att den tidigare sinnessjukvårdaren hade rätt till ersättning motsvarande åtta månaders lön.

HFD har i dag gett beslut också i andra mål som gällt ersättning till sinnessjukvårdare vid Niuvanniemi sjukhus. I en del av målen var ändringssökandena tjänstemän som yrkade ersättning, i andra var det Niuvanniemi sjukhus som sökte ändring. De beslut som överklagades var antingen beslut av tjänstemannanämnden eller av Östra Finlands förvaltningsdomstol. HFD ansåg i likhet med tjänstemannanämnden och förvaltningsdomstolen att de tjänstemän som yrkat ersättning hade rätt till ersättning motsvarade lön. I några fall ändrade HFD ersättningsbeloppet, som typiskt motsvarade ändringssökandens lön för åtta eller tio månader.

HFD 2016:105

 

Kontaktinformation:

Satu-Maarit Tarkkanen, chef för informationstjänsten, 050 301 6262

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs