Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller utlämning för brott

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller utlämning för brott

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.04.2016 kl. 09:32
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen prövade inte besvär som anförts över ett beslut av justitieministeriet som gällde utlämning för brott.

Överenskommelsen mellan Finland och Amerikas förenta stater om utlämning för brott (FördrS 15/1980) jämte kompletteringar samt det bilaterala protokollet till denna överenskommelse (FördrS 4/2010)

Lagen om utlämning för brott 1 § 1 mom., 14 § 1 mom., 16 § 1 mom., 17 §, 34 § (1287/2003)

Förvaltningsprocesslagen 7 § (891/2015)

HFD 22.4.2016 L 1557

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs