Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller undantag från skatteplikt på försäljning

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller undantag från skatteplikt på försäljning

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.08.2016 kl. 12:11
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

A Ab tillhandahöll per telefon och över nätet rådgivnings- och tidsbokningstjänster inom hälso- och sjukvården för en annan enhet, som tillhandahöll hälso- och sjukvårdstjänster enligt lagen om privat hälso- och sjukvård. De tjänster som A Ab producerade riktade sig till slutkunderna/patienter inom hälso- och sjukvården, det vill säga privatpersoner, men enligt ett avtal producerade A Ab tjänsterna inte för dem, utan för den nyss nämnda andra enheten, som också fakturerades för tjänsterna. När slutkunderna ringde upp den andra enhetens tidsboknings- och rådgivningsnummer, överstyrdes samtalen till A Ab.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården hade med stöd av lagen om privat beviljat A Ab tillstånd till bedömning av vårdbehov vid tidsbokning, så att bedömningen utfördes av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som var anställda av A Ab. Enligt det förhandsavgörande som A Ab hade meddelats skulle A Ab inte betala mervärdesskatt för den tjänst som de anställda utförde när de bedömde vårdbehovet.

Högsta förvaltningsdomstolen hade att ta ställning till bland annat om A Ab skulle betala mervärdesskatt för det vederlag som bolaget debiterade för tidsbokningstjänsten. Tidsbokningstjänsten betraktades inte som en sådan hälso- och sjukvårdstjänst som avses i 34 § och 35 § 1 mom. i mervärdesskattelagen eller som sådan sjukhusvård, sjukvård eller transaktion som är nära knuten till dessa som avses i 132 § 1 b i direktivet om ett gemensamt system för mervärdesskatt. Tidsbokningstjänsten ansågs vara den huvudsakliga prestationen i sammanhanget, varför A Ab inte heller enligt 36 § 5 punkten i mervärdesskattelagen ansågs överlåta tidsbokningstjänsterna i anslutning till att bolaget tillhandahöll skattefria hälso- och sjukvårdstjänster. A Ab skulle betala mervärdesskatt för försäljningen av tidsbokningstjänsterna. Högsta förvaltningsdomstolen biföll besvären, som anförts av Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt.

Koncernskattecentralens förhandsavgörande för tiden 30.4.2014–31.12.2015

HFD 19.8.2016 L 3441

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs