Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller skjutvapen och innehavstillstånd

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller skjutvapen och innehavstillstånd

Pressmeddelande.
Publicerad: 26.04.2016 kl. 09:44
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En polisinrättning hade återkallat A:s innehavstillstånd till vapen. Beslutet hade grundat sig på att tingsrätten dömt A till ett 70 dagar långt villkorligt fängelsestraff för grovt rattfylleri. A hade efter att ha förtärt alkohol på allmän väg framfört en fyrhjuling som inte registrerats för användning i trafik. Efter framförandet av fordonet hade hos A uppmätts en alkoholhalt om 2,31 promille i blodet. Tingsrättens dom hade vunnit laga kraft.

Förvaltningsdomstolen avslog A:s besvär.

HFD konstaterade att i detta fall hade det grova rattfylleribrottet begåtts genom framförande av en lätt fyrhjuling. Denna omständighet innebar i och för sig att gärningen var mindre klandervärd. Dessutom hade den begåtts nattetid, när trafiken på vägen var avsevärt glesare än dagtid. A hade emellertid framfört fordonet mycket starkt berusad på en led för gång-, cykel- och mopedtrafik. Dessa omständigheter gjorde gärningen mera klandervärd.

Grovt rattfylleri ska betraktas som ett brott om vilket bestäms i 67 § 2 mom. 1 punkten i skjutvapenlagen, om gärningen vid en sammantagen bedömning ska anses visa att gärningsmannen inte är lämplig att förvärva eller inneha skjutvapen, vapendelar, patroner eller särskilt farliga projektiler. Med hänsyn till omständigheterna i anslutning till den gärning som A begått samt det straff som utdömts för det skulle gärningen i detta fall anses vara sådan att återkallande av innehavstillstånden till skjutvapen inte vid en sammantagen bedömning med hänsyn till omständigheterna var oskäligt på det sätt som avses i 69 § 1 mom. i skjutvapenlagen.

HFD 26.4.2016 T 1653

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs