Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller service och stöd på grund av handikapp

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller service och stöd på grund av handikapp

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.09.2016 kl. 09:45
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

År 1944 födda A:s funktionsförmåga hade försvagats till följd av en hjärnblödning år 2013 och en infarkt i hjärnbarken år 2014, varför han nu behövde mycket hjälp med dagliga sysslor. Före hjärnblödningen hade A kunnat röra sig självständigt med stöd av käpp, men efter den endast korta sträckor och med stöd. Nämnden ansåg att A:s insjuknande hängde samman med hans åldrande och att hans behov av assistans till denna del skulle tillgodoses med stöd av socialvårdslagen, som är primär i förhållande till lagen om service och stöd på grund av handikapp.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att A inte skulle betraktas som en sådan äldre person vars funktionsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomar eller skador som har uppkommit, tilltagit eller förvärrats i och med hög ålder, eller på grund av degeneration i anslutning till hög ålder. A:s behov av hjälp borde således ha tillgodosetts med stöd av lagen om service och stöd på grund av handikapp. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förvaltningsdomstolens beslut, enligt vilket A var berättigade till serviceboende enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp.

HFD 19.9.2016 L 3097

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs