Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller offentlig upphandling

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller offentlig upphandling

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.09.2016 kl. 09:48
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En upphandlande enhet hade i ett anbudsförfarande fått två anbud och 31.10.2013 fattat upphandlingsbeslut om A:s anbud. Samma dag hade den upphandlande enheten med ett annat beslut uteslutit det andra anbudet ur upphandlingsförfarandet, med hänvisning till att det hade lämnats in för sent. Upphandlingen avbröts 19.6.2014 av den upphandlande enheten på den grunden att enligt den upphandlande enhetens tolkning hade inte heller A:s anbud kommit in i tid i original, vilket hade förutsatts i anbudsförfrågan. Upphandlingen avbröts alltså cirka 7,5 månader efter upphandlingsbeslutet.

Marknadsdomstolen avslog A:s besvär över beslutet att avbryta upphandlingsförfarandet samt yrkandet om att den upphandlande enheten skulle åläggas att ersätta A:s rättegångskostnader. Enligt marknadsdomstolens beslut hade den upphandlande enheten kunnat avbryta upphandlingen, men marknadsdomstolen ansåg att detta hade kunnat ske på en annan grund än den som den upphandlande enheten hade anfört.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att under ovan nämnda förhållanden hade beslutet att avslå A:s yrkande om ersättning av rättegångskostnader till en del varit oskäligt på det sätt som avses i 74 § 1 mom. i förvaltningsprocesslagen, när man beaktade den grund som marknadsdomstolen haft för sitt beslut. Högsta förvaltningsdomstolen ålade den upphandlande enheten att ersätta A:s rättegångskostnader i marknadsdomstolen med ett belopp som högsta förvaltningsdomstolen ansåg vara skäligt.

HFD 19.9.2016 L 3914

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs