Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller mervärdesskatt

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller mervärdesskatt

Pressmeddelande.
Publicerad: 20.04.2016 kl. 10:27
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

A Ltd hade grundat en filial som var registrerad i Finland. Hos filialen arbetade kontinuerligt i olika kunduppdrag arbetstagare som A Ltd hade sänt ut för att arbete i Finland, i allmänhet 6–24 månader åt gången. I avtalet mellan filialen och de från utlandet utsända arbetstagarna hade avtalats att i beskattningens skulle tillämpas nettoavlöning enligt en så kallad skatteutjämningspolitik (tax equalization). Detta innebar att filialen av arbetstagarnas lön innehöll endast ett belopp som motsvarade skatten i deras hemland och för arbetstagarnas räkning betalade den skatt som i Finland skulle betalas på lönen. Filialen hade gett en utomstående serviceproducent i uppdrag att sätta upp de till Finland utsända arbetstagarnas skattedeklarationer. För denna tjänst fakturerade serviceproducenten filialen på ett fast arvode per deklaration.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att det objektiva innehållet i tjänsten var att fullgöra arbetstagarens skyldighet att lämna skattedeklaration enligt 7 § i lagen om beskattningsförfarande. Anskaffningen av tjänsten ansågs inte hänföra sig till filialens skattepliktiga rörelse på det sätt som avses i 102 § i mervärdesskattelagen. Den omständigheten att det av praktiska skäl var motiverat att arbetsgivaren såg till att skattedeklarationerna gjordes föranledde inte en annan bedömning av saken. Filialens besvär avslogs.

Debitering av mervärdesskatt för räkenskapsperioden 1.4.2009–31.3.2010.

HFD 20.4.2016 L 1509

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs