Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller medborgarskapsärende

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller medborgarskapsärende

Pressmeddelande.
Publicerad: 19.08.2016 kl. 12:06
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Den omständigheten att en person under de senaste tio åren hade använt de personuppgifter som registrerats i befolkningsdatasystemet medförde att personens identitet ansågs tillförlitligt utredd enligt 6 § 3 mom. i medborgarskapslagen. Tioårstiden skulle räknas från dagen när dessa personuppgifter hade registrerats i befolkningsdatasystemet.

HFD 19.8.2016 L 3437

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs