Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller markanvändning och byggande

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller markanvändning och byggande

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.05.2016 kl. 09:36
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Kommunens miljö- och byggnämnd hade fattat beslut i ett ärende som avses i 182 § 1 mom. i markanvändnings- och bygglagen. Förvaltningsdomstolen hade avslagit besvären över beslutet till den del som de gällde undanröjande av huvudförpliktelsen, men sänkt de vitesbelopp som förelagts för fullgörandet av huvudförpliktelsen.

Eftersom förvaltningsdomstolen hade avslagit ändringssökandens besvär till den del som det nu var fråga om i högsta förvaltningsdomstolen, förutsatte prövningen av ärendet besvärstillstånd i högsta förvaltningsdomstolen. Ansökan om besvärstillstånd avslogs med stöd av 13 § 2 mom. i förvaltningsprocesslagen.

HFD 4.5.2016 L 1839

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs