Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller handlingsoffentlighet

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller handlingsoffentlighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.09.2016 kl. 10:06
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ett bolag som var föremål för skattegranskning hade begärt att Skatteförvaltningen till bolaget skulle lämna ut bland annat skattegranskarnas anteckningar, Excel-tabeller och resultat från sökningar i Orbis-databasen. Dokumenten var sådana skisser, listor över sakfrågor och andra anteckningar och utkast på vilka offentlighetslagen inte skulle tillämpas enligt 5 § 3 mom. 2 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Skatteförvaltningen hade således kunnat vägra lämna ut dem till bolaget.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 5 § 3 mom. 2 punkten. Se även årsboksbesult HFD 2016:131.

HFD 13.9.2016 L 3803

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs