Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller förskottsuppbörd

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller förskottsuppbörd

Pressmeddelande.
Publicerad: 23.06.2016 kl. 09:13
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En arbetsgivare hade underlåtit att verkställa förskottsinnehållning på sådana åren 2006–2009 utbetalda belopp som betraktats som lön. Företagsskattebyrån beslöt 20.10.2010 att debitera arbetsgivaren på de belopp som inte innehållits och debiteringen verkställdes. De debiterade beloppen kunde med stöd av 44 § 1 mom. 1 punkten i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) höjas med högst 30 procent, enligt 3 och 6 mom. i den sedermera ändrade ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om förskottsinnehållning (608/2009). Åren 2006–2009.

HFD 23.6.2016 L 2809

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs