Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller detaljplan (Kyrkslätt, Perälänkannas, Veikkola)

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller detaljplan (Kyrkslätt, Perälänkannas, Veikkola)

Pressmeddelande.
Publicerad: 12.09.2016 kl. 11:44
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En kommun hade i samband med att den antog en ändring av en detaljplan som skyddsgrönområden för statens behov (EV/v) anvisat områden i närheten av ett vägområde (LT).

NTM-centralen hade meddelat att staten inte hade planer för skyddsgrönområdena och att meningen var att det LT-område som anvisats för den landsväg som området hänförde sig till skulle tas i bruk enligt vägplanen, bland annat för bullerskydd. Kommunen hade motiverat reserveringen av skyddsgrönområdena för statens behov med att enligt bullerutredningen skulle trafikbullret från landsvägen komma att överstiga 55 decibel på skyddsgrönområdena även efter att de planerade bullerskydden kommit på plats. Det fanns inte heller något med väghållningen eller annat av staten planerad användning motiverat skäl att anvisa skyddsgrönområdena för statens behov. Följaktligen fanns det inte en sådan verklig grund för reserveringen av området för detta ändamål som skulle ha kunnat härledas från bestämmelserna i 50 § i markanvändnings- och bygglagen och reserveringen baserade sig inte heller på sådana utredningar som avses i 9 § i samma lag.

När hänsyn dessutom togs till 6 § i förvaltningslagen, fanns det inte skäl att ändra förvaltningsdomstolens beslut att på besvär av NTM-centralen upphäva kommunens beslut som lagstridigt till den del som det var frågan om EV/v-beteckningarna i detaljplanen.

HFD 12.9.2016 L 3793

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs