Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller bygglov, jäv och ersättning för skada

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller bygglov, jäv och ersättning för skada

Pressmeddelande.
Publicerad: 22.08.2016 kl. 10:19
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En miljönämnd hade beviljat bygglov för vindkraftverk. I handläggningen av ärendet i miljönämnden hade deltagit en person som i egenskap av ägare till ett markområde skulle komma att få ersättning av vindkraftverksbolaget för den olägenhet som bygget av vindkraftverket eventuellt skulle komma att förorsaka honom (ersättning för så kallad rotorskugga).

Med hänsyn till att ersättningens belopp och andra detaljer beträffande den blev beroende av ett avtal mellan de enskilda parterna, ansågs tilltron till nämnda persons opartiskhet ha äventyrats på det sätt som avses i 28 § 1 mom. 7 punkten i förvaltningslagen. Bygglovsbesluten hade till följd av jäv kommit till i felaktig ordning.

HFD 22.8.2016 L 3451

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs