Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller besvärstillstånd och markanvändning och byggande

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller besvärstillstånd och markanvändning och byggande

Pressmeddelande.
Publicerad: 04.05.2016 kl. 09:48
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ett beslut av en förvaltningsdomstol gällde två separata konstruktioner, vilka fick uppföras om åtgärdstillstånd beviljades. Förvaltningsdomstolen hade fastställt byggnämndens beslut beträffande den ena konstruktionen, men upphävt förvaltningsdomstolens beslut beträffande den andra.

Förvaltningsdomstolens anvisning om hur besvär kunde anföras i högsta förvaltningsdomstolen var specificerad, så att till den del som byggnämndens beslut i fråga om den andra konstruktionen hade upphävts och ärendet återvisats till byggnämnden för ny handläggning, fick ändring i förvaltningsdomstolens beslut sökas genom besvär i högsta förvaltningsdomstolen. Till övriga delar fick enligt 190 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen ändring i förvaltningsdomstolens beslut sökas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljade besvärstillstånd.

Den omständigheten att ändringssökandet i fråga om den ena konstruktionen förutsatte besvärstillstånd av högsta förvaltningsdomstolen innebar bland annat att verkställigheten av besluten om de två konstruktionerna kom att regleras av bestämmelser som skilde sig från varandra. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att förvaltningsdomstolens besvärsanvisning var lagenlig.

HFD 4.5.2016 L 1858

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

 

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs