Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat, som gäller beskattningsförfarande och skatteförvaltningens beslut

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat, som gäller beskattningsförfarande och skatteförvaltningens beslut

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.08.2016 kl. 09:14
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Skatteförvaltningen hade med stöd av bland annat 21 § i lagen om beskattningsförfarande och med hänvisning till en tidigare begäran om uppgifter, den tilläggsutredning som Skatteförvaltningen sänt bolaget samt de samtal som förts i saken skriftligen uppmanat bolaget att låta Skatteförvaltningen ta del av det material som preciserades i uppmaningen. Till den skriftliga uppmaningen hade fogats besvärsanvisning enligt 47 § i förvaltningslagen och 14 § i förvaltningsprocesslagen. Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att den skriftliga uppmaning om att materialet skulle lämnas ut för jämförelseuppgiftsgranskning som Skatteförvaltningen gett efter en tidigare begäran om att få tal del av uppgifterna och efter samtal om saken var ett i 3 kap. 23 a § 1 mom. (875/2012) i lagen om beskattningsförfarande avsett beslut, i vilket ändring fick sökas genom besvär.

Omröstning 3–2

HFD 30.8.2016 L 3593

Kontaktinformation:
Jaana Lappalainen, kommunikationschef, 050 308 7574

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas. www.hfd.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs