Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s korta referat - Offentlig upphandling – Val av anbudsgivare – Uteslutning ur anbudsförfarande

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s korta referat - Offentlig upphandling – Val av anbudsgivare – Uteslutning ur anbudsförfarande

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.06.2015 kl. 11:36
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En upphandlande enhet hade med stöd av 54 § 1 mom. 5 punkten i lagen om offentlig upphandling kunnat utesluta ändringssökanden ur anbudsförfarandet på den grunden att ändringssökanden hade obetalda skatter, även om ändringssökanden hade avtalat med skattemyndigheten om ett betalningsarrangemang för skatterna. Vid prövningen av frågan om uteslutning kunde ske skulle den upphandlande enheten i enlighet med vad som föreskrivs i 54 § 2 mom. i lagen om offentlig upphandling ta hänsyn till skatteskuldens belopp (cirka 59 000 euro, vilket utgjorde över sex procent av upphandlingens värde) samt andra omständigheter av betydelse för proportionalitetsbedömningen av uteslutningen.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/lyhyetratkaisuselosteet/lyhytratkaisuseloste/1433759017259.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs