Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s domare samlar beslutsgrunder genom syn i en gammal byggnad i Helsingfors

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s domare samlar beslutsgrunder genom syn i en gammal byggnad i Helsingfors

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.09.2015 kl. 09:30
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta fNär ett ärende är viktigt från samhälls-, kultur- eller naturvårdssynpunkt, förrättar högsta förvaltningsdomstolen vid behov syn på platsen i fråga. I detta fall har HFD att ta ställning till om takfönster kan sättas in i bostäderna i vindsvåningen i ett på Långbrokajen i Hagnäs i Helsingfors år 1926 uppfört höghus, som är en del av en arkitektonisk helhet.

- Asunto Oy Siltaranta har ansökt om undantag från en bestämmelse i detaljplanen, enligt vilken det i byggnaden inte får genomföras sådana ombyggnadsarbeten som skulle förstöra yttertakets byggnadskonstnärliga eller kulturhistoriska värde eller stil, berättar förvaltningsrådet Riitta Mutikanen från högsta förvaltningsdomstolen.

Hon betonar att frågan gäller om det är möjligt att avvika från skyddsbestämmelsen.

Synen innebär att domarna på ort och ställe bedömer och gör iakttagelser om byggnaden, omgivningen och stadsbilden vid Långbrokajen. Avsikten är att domstolen ska bilda sig en så fullständig uppfattning om saken som möjligt till underlag för sitt avgörande. Handläggningen i högsta förvaltningsdomstolen är i huvudsak skriftlig

- Vi besöker bostäderna i vindsvåningen och granskar husets fasad från olika håll. Detta gör vi för att kunna ta ställning till de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena, betonar förvaltningsrådet Riitta Mutikainen.

 

Efter synen avgörs saken vid en session i domstolen. Man har då också allt det skriftliga materialet till hands såsom grund för avgörandet. Syn används alltså för att avgörandet ska bli det rätta i varje enskilt fall.

Ytterligare information ger:

Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs