Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s beslut - Miljötillstånd för Helsingfors-Vanda flygstation

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s beslut - Miljötillstånd för Helsingfors-Vanda flygstation

Pressmeddelande.
Publicerad: 21.01.2015 kl. 09:05
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Högsta förvaltningsdomstolen hade att avgöra ett ärende som gällde Finavia Abp:s miljötillstånd för driften av Helsingfors-Vanda flygplats. Regionförvaltningsverket hade beviljat miljötillståndet och ställt tillståndsvillkor som syftade till att förhindra bullerolägenheter.

Högsta förvaltningsdomstolen upphävde på tjänstens vägnar de tillståndsvillkor som regionförvaltningsverket ställt i syfte att förhindra bullerolägenheter men som konstaterades vara driftsrestriktioner som regionförvaltningsverket inte hade behörighet att införa, utan Trafiksäkerhetsverket skulle besluta om.

Samtidigt förelade domstolen genom tillståndsvillkor Finavia Abp att inom utsatt tid till Trafiksäkerhetsverket för avgörande föra frågan om det ska införas sådana driftsrestriktioner gällande buller som avses i luftfartslagen.

När Trafiksäkerhetsverket gett sitt beslut ska regionförvaltningsverket avgöra om det finns förutsättningar att bevilja miljötillståndet när man beaktar de föreskrifter som eventuellt utfärdas med stöd av luftfartslagen och de bullerhanteringsåtgärder som regionförvaltningsverket har behörighet att bestämma om.

Ändringssökanden i HFD var bland annat Finavia Abp, husägarföreningar, kommuner i flygfältets omgivning samt Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

HFD:2015:12

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1421389129012.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs