Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s beslut - 3 om skattning

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s beslut - 3 om skattning

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.12.2014 kl. 10:09
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

1. Två makar hade 29.4.2009 sålt ett egnahemshus som de själva byggt och som de före överlåtelsen hade använt som sin bostad under cirka tre och ett halvt års tid. Makarna hade tidigare, 29.6.2004 och 22.11.1999. sålt två andra egnahemshus som de likaså själva byggt. Husen var belägna på samma bostadsområde.

2, Det gällde för högsta förvaltningsdomstolen att avgöra om på försäljning av CD-skivor, CD-ROM-skivor, minnesstickor eller andra motsvarande fysiska bärare skulle tillämpas den reducerade skattesats om vilken bestäms i 85 a § 1 mom. 7 punkten, trots att enligt 85 a § 3 mom. i mervärdesskattelagen reducerad skattesats tillämpas endast på tryckta böcker.

3. A Abp hade ett dotterbolag med säte i Malesien. Till dotterbolagets verksamhet hörde på samma sätt som till A Abp:s verksamhet att globalt tillhandahålla teknisk support inom informationsteknologi, tjänster som hänförde sig till uppdatering av databaser för bekämpning av datavirus samt produktutveckling och planering av virusbekämpningsprogramvara.

 

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1419941667053.html

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1419857247793.html

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1419855873118.html

 

Kontaktinformation:
Päivi Musakka
Kommunikationschef, 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs