Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Vägärende – Landsvägslagen

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Vägärende – Landsvägslagen

Pressmeddelande.
Publicerad: 24.06.2015 kl. 09:33
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Ett bolag hade börjat anlägga ett parkeringsområde med väganslutning till en riksväg. Väghållaren hade med ett brev uppmanat bolaget att inom utsatt tid avlägsna anslutningen och konstaterat att väghållaren annars kommer att vidta åtgärder med stöd av 101 § 2 mom. i landsvägslagen för att få anslutningen avlägsnad. Med anledning av brevet hade bolaget stängt anslutningen.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1435037600279.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs