Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Utlänningsärende

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Utlänningsärende

Pressmeddelande.
Publicerad: 03.03.2015 kl. 10:49
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

En polisinrättning hade inte registrerat en unionsmedborgares uppehållsrätt, eftersom sökanden inte hade lämnat utredning om grunderna för sin vistelse i landet eller lämnat in handlingar som skulle ha visat att sökanden under sin vistelse i Finland hade tillräckliga tillgångar för sin räkning. Enligt polisinrättningens beslut kunde sökanden inte betraktas som en i 10 kap. i utlänningslagen avsedd familjemedlem till den finska medborgare som sökanden sällskapade med, eftersom den omständigheten att uppehållsrätten inte registrerats innebar att den tid som sökanden skulle anses ha vistats olagligt i Finland inte kunde räknas in i boendetiden. Förvaltningsdomstolen avslog besvären över polisinrättningens beslut.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1425020723303.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef, 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs