Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - utlänningsärende och faktiskt familjeliv

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - utlänningsärende och faktiskt familjeliv

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.12.2015 kl. 09:33
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Kinesiske medborgaren A hade på grund av familjeband beviljats uppehållstillstånd med stöd av äktenskap som A ingått med finska medborgaren B. Polisinrättningen hade senare återkallat uppehållstillståndet med hänvisning till att det inte längre fanns förutsättningar att bevilja det. Enligt polisinrättningen var det inte trovärdigt att A och B, som enligt befolkningsdatasystemet hade flyttat från varandra, sedan flyttat ihop och därefter igen flyttat från varandra faktiskt skulle leva tillsammans som familj.

HFD:

På de grunder som närmare framgick av högsta förvaltningsdomstolens beslut ansåg högsta förvaltningsdomstolen att en behörig utredning av ärendet skulle ha förutsatt att förvaltningsdomstolen skulle ha frågat A och B, som bestridit polisinrättningens slutsatser, om de önskade muntlig förhandling samt därefter prövat behovet att hålla muntlig förhandling antingen på begäran av parterna eller också på eget initiativ. Förvaltningsdomstolens beslut upphävdes och ärendet återvisades till förvaltningsdomstolen för muntlig förhandling.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1449754559414.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347


I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD). Högsta förvaltningsdomstolens beslut kan inte överklagas.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs