Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Laki » HFD:s årsboksbeslut - Utlänningsärende – Asyl

Korkein hallinto-oikeus

HFD:s årsboksbeslut - Utlänningsärende – Asyl

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.02.2015 kl. 11:23
Utgivare: Korkein hallinto-oikeus

Migrationsverket hade, efter att ha handlagt albanska medborgaren A:s ansökan i påskyndat förfarande och ansett den vara uppenbart ogrundad, vägrat A asyl eller uppehållstillstånd. Vidare hade Migrationsverket beslutat avvisa A till hans hemland och meddela honom ett två år långt inreseförbud till Finland och det övriga Schengenområdet. Förvaltningsdomstolen hade avslagit A:s besvär över beslutet. A ansökte om besvärstillstånd hos högsta förvaltningsdomstolen till den del som han meddelats inreseförbud och anförde att inreseförbudet var oskäligt bland annat för att det hindrade honom att söka arbete och upprätthålla sina familjeband.

http://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1423052058199.html

Kontaktinformation:
Päivi Musakka, kommunikationschef 050 341 1347

I Finland utövas domsrätten enligt grundlagen av oberoende domstolar. Inom förvaltningen utövas den högsta domsrätten av högsta förvaltningsdomstolen (HFD).

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs